Θέσεις Εργασίας

Nέα Μάκρη 16 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ. 660

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης Διοικητικού υπαλλήλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

1 (μία) θέση Διοικητικού υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ Καλή γνώση Φορολογικής νομοθεσίας – IKA – Μισθοδοσίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MSOffice (ιδίως MSExcel)

 

Πρόσθετα προσόντα:

 • Γνώση EPSILONNET συστημάτων θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους.
 • Πνεύμα συνεργασίας και διάθεση εκπαίδευσης
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
 • Επιθυμητό κάτοικος της ευρύτερης περιοχής

Παροχές

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τη Τετάρτη 23/5/2018 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

 

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος:

Tel.: 22940 – 96013/91206

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Νικόλαος Ρούσσος

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: