Εμπειρία – προγράμματα

ΤΟ ΄ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ « Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ:  

1982 – 1994:     Προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Κ.)   Περίπου 50 νέες ετησίως εκπαιδεύτηκαν  σε διάφορα επαγγέλματα με στόχο την ένταξή τους στην ελεύθερη αγορά. ΄Ολα τα έτη υλοποιήθηκαν ενέργειες προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υ. Τα Π.Ε.Κ. από το 1982  μέχρι το 1993 είχαν τριετή διάρκεια εκτός από αυτό του 1994 που ήταν μονοετές.

1983 – 1986:  Πρόγραμμα Πιλότος  Τίτλος «Ταχύρρυθμη Πειραματική Κατάρτιση Νέων με Ειδικές Ανάγκες- Εισαγωγή Ψυχοπαιδαγωγικών Μεθόδων. Εκπαιδεύτηκαν 30 άτομα σε δύο ομάδες, η μια με τον παραδοσιακό τρόπο και η άλλη με την εισαγωγή νέων μεθόδων. Αξιολόγηση- Αποτελέσματα.

1993 -1994: Πρωτοβουλία Horizon «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών » με στόχο την βελτίωση των επαγγελματικών εφοδίων ΑΜΕΑ και την διευκόλυνση ένταξής  τους στην ελεύθερη αγορά .

Το παρακολούθησαν 30 άτομα (εκπαιδευτές & παιδαγωγοί) από το προσωπικό του Ιδρύματος. Εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα ψυχιατρικής, ψυχολογίας, λογοθεραπείας και κοινωνικών προβλημάτων. Διάρκεια 1.050 ώρες (3 ομάδες Χ 350 ώρες). Υπήρξε και διακρατική  συνεργασία με το Ιnstitut S. Ramain της Γαλλίας.

1994: Πρωτοβουλία Horizon «Γλωσσικό Πρόγραμμα Μakaton»  To παρακολούθησαν 30 άτομα (προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων του Ιδρύματος και άλλων φορέων και γονείς ΑΜΕΑ).Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί σύμβολα και σχήματα και βοηθά σημαντικά στην εξέλιξη ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας και λόγου. Διάρκεια 600 ώρες ( 2 ομάδες Χ 300 ώρες). Υπήρξε διακρατική συνεργασία με το Makaton Vocabulary Development Center της Αγγλίας.

1996: Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΣΣΑ». Υλοποιήθηκαν ενέργειες προκατάρτισης, κατάρτισης και Σ.Υ.Υ. Το παρακολούθησαν 40 ΑΜΕΑ και των δύο φύλλων που εκπαιδεύτηκαν σε 5 εργαστήρια. Διάρκεια 1.000 ώρες ( 200  ώρες  Χ 5 εργαστήρια )

1996 – 1997 – 1998:    Πρωτοβουλία Horizon

α.  Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ»   Υλοποιήθηκαν ενέργειες κατάρτισης στους Η/Υ  καθώς και προώθησης  στην απασχόληση των καταρτιζομένων. Εκπαιδεύτηκαν 22 ΑΜΕΑ και των δύο φύλων. Διάρκεια 1.200 ώρες

( 600 ώρες Χ 2 ομάδες ). Στο πρόγραμμα αυτό Ανάδοχος είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ΄Ερευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπάρχει συνεργασία με άλλα Κέντρα στην Ελλάδα καθώς και διακρατική συνεργασία με Κέντρα της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.

 

β.  Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ – ΑΘΗΝΑ »    Ενέργειες κατάρτισης, προώθησης, παραγωγικό   και προστατευμένο εργαστήριο, Σ.Υ.Υ. , και δημιουργία συνεταιρισμού. Εκπαιδεύτηκαν 10 ΑΜΕΑ σε δύο εργαστήρια. Διάρκεια 1.200 ώρες ( 600 ώρες Χ 2 εργαστήρια). Υπάρχει συνεργασία με την ΕΣΕΕΠΑ και τα ΤΕΙ Αθηνών καθώς και διακρατική συνεργασία με την Αγγλία, Ιρλανδία και Ιταλία.

 

1996 – 1997 – :   Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ¨»   4 – Ο Delios   25189 – C – P- 1-96 1GR ODL   Θέμα: «Ανοιχτή και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση» Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε  σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και Κέντρα του Εξωτερικού (Αγγλία-Ιταλία). Οι ενέργειες έγιναν από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 7 ειδικούς και για την εφαρμογή τους χρησιμοποιήθηκε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος.

 

1997: Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

Πρόγραμμα « ΕΞΕΛΙΞΗ Ι + ΙΙ + ΙΙΙ» Ενέργειες : Προκατάρτιση και Σ.Υ.Υ. Εκπαιδεύτηκαν 57  ΑΜΕΑ και των δύο φύλλων σε 8 ομάδες. Διάρκεια προκατάρτισης 1.200 ώρες ( 150 ώρες  Χ 8 ομάδες ) και Σ.Υ.Υ.   560 ώρες (70 ώρες Χ 8 ομάδες).

  

1998: Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

Πρόγραμμα « ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΒ + ΙΙΒ + ΙΙΙΒ» Ενέργειες : Κατάρτισης,  Σ.Υ.Υ. & Προώθησης στη Απασχόληση. Εκπαιδεύτηκαν 51  ΑΜΕΑ και των δύο φύλλων σε 8 ομάδες. Διάρκεια Κατάρτισης 2.400 ώρες ( 300  Χ 8  ), Σ.Υ.Υ.   416 ώρες (52  Χ 8 ) και προώθηση 560 ώρες (70 Χ 8 ).

 

1998 – 2000: ΕΠΕΑΕΚ «ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ» «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπ/σης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»

 

Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ. με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΚΕΚ του Φορέα

 

1999: Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

Πρόγραμμα « ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ» Υλοποιήθηκαν 6 Ενέργειες : Χειροτεχνία Α+Β, Υφαντουργία, Κεραμεική, Ψυχρή Κεραμεική και Σίτιση. Εκπαιδεύτηκαν 60  ΑΜΕΑ. Διάρκεια: Προκατάρτισης 150 ώρες ( 150  Χ 6  ), Κατάρτιση 500 ώρες (500  Χ 6 ),  Προώθηση στην Απασχόληση 4 μήνες, Σ.Υ.Υ. 8 μήνες.

2000: Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

Πρόγραμμα « ΠΡΟΟΔΟΣ» Υλοποιήθηκαν 5 Ενέργειες : Υφαντουργίας, Κεραμεικής, Ψυχρής Κεραμεικής, Σίτισης και Βιολογικών Καλλιεργειών. Εκπαιδεύτηκαν 50  ΑΜΕΑ. Διάρκεια:  Προκατάρτισης 150 ώρες ( 150  Χ 5  ), Κατάρτιση 350 ώρες (350  Χ 5 ),  Προώθηση στην Απασχόληση 4 μήνες, Σ.Υ.Υ. 6 μήνες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ» με θέμα «Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Α) Σεμινάρια εξειδίκευσης στον αυτισμό για εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής  στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

  • Συμμετέχοντες : 100 άτομα
  • ΄Ωρες : 400

Β) Σεμινάρια επιμόρφωσης στον αυτισμό για εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης σε 7 πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη,  Ιωάννινα και Ρέθυμνο

  • Συμμετέχοντες:  1000 άτομα
  • ΄Ωρες : 30

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ «ΣΤΕΡΞΙΣ» με θέμα «Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Α) Σεμινάρια εξειδίκευσης στην νοητική υστέρηση για εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής  στην Αθήνα

  • Συμμετέχοντες:  30 άτομα
  • ΄Ωρες : 400

Β) Σεμινάρια επιμόρφωσης στην νοητική υστέρηση για εκπαιδευτικούς της Γεν. Εκπαίδευσης στην Αθήνα,

  • Συμμετέχοντες:  1300 άτομα
  • ΄Ωρες : 30

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 «Ανθρώπινοι Πόροι»

Εκπαίδευση εργαζομένων στον ευρύτερο τομέα της Πρόνοιας σε πρωτοποριακούς μεθόδους.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: