ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Ίδρυση και νομικό καθεστώς

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» υπήρξε μετεξέλιξη του «Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών Παμμακαρίστου» που ιδρύθηκε το 1953 και λειτουργεί έκτοτε με την επωνυμία αυτή ως ΝΠΙΔ, φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

p1

Χώρος Διαλείματος Εργαστηρίων
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η περιβάλλουσα έκταση (50 στρέμματα) ανήκουν στην Ι.Μ. Παμμακαρίστου Θεοτόκου, παραχωρήθηκαν στο Ίδρυμα για όσα χρόνια αυτό θα εκπληρώνει τους σκοπούς του και θα υλοποιεί τις δραστηριότητες του (Π.Δ. 5/2001), τελεί δε υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αττικής. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Tο αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθο.

Πόροι

Πόροι του Ιδρύματος αποτελούν :

 1. κρατική επιχορήγηση
 2. εισφορές ασφαλιστικών ταμείων
 3. έσοδα εκδηλώσεων (Bazaar)
 4. δωρεές
 5. Χώρος Διαλείματος Εργαστηρίων

Προσωπικό

p2

Εργαστήριο Υφαντικής

Το απασχολούμενο προσωπικό στο Ίδρυμα ανέρχεται στα 55 άτομα καλύπτοντας διοικητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες (πλήρους – μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου).

 

Αριθμός παιδιών

Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευόμενων ανέρχεται στα 120 Παιδιά / νέους εκ των οποίων 23 κορίτσια που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ή έχουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα διαμένουν στο οικοτροφείο του Ιδρύματος.

Αναπηρίες

Σήμερα το Ίδρυμα φιλοξενεί, εκπαιδεύει και στηρίζει  Παιδιά και νέους από 3 μέχρι 35  ετών που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κυρίως τύπου αυτισμού, νοητική καθυστέρηση ή συνδυασμό και των δύο ανωτέρω περιπτώσεων καθώς επίσης και παιδιά με κοινωνικά και άλλα προβλήματα.

p3

Χώρος εργαστηρίου Ημερήσιας Διαβίωσης

Είδος εκπαίδευσης

Τα Παιδιά και οι νέοι ανάλογα με το είδος, την ηλικία και τον βαθμό της εκπαιδευτικής τους ανάγκης φοιτούν:

 • Στα εργαστήρια:
 • Κεραμικής,
 • Ψυχρής Κεραμικής,
 • Σίτισης,
 • Χειροτεχνίας και Διακόσμησης,
 • Υφαντικής,
 • Τέσσερα (4) Εργαστήρια Ημερήσιας Διαβίωσης,
 • Κηπουρικής και κτηνοτροφίας (από Παιδιά των άλλων εργαστηρίων) από 2013-14,
 • Ένα Τμήμα κυκλικής συμμετοχής (rotation) σε όλα τα εργαστήρια (για Παιδιά ήπιας νοητικής υστέρησης) από 2013-14.
 • Στο οικοτροφείο του Ιδρύματος που λειτουργεί ανελλιπώς όλο το χρόνο επί 24ωρου βάσεως όπου φιλοξενούνται και νέες που έχουν ξεπεράσει το όριο των 35 ετών λόγω ανεπαρκούς οικογενειακού πλαισίου ή παντελούς έλλειψης αυτού.
 • Ημερήσιας Διαβίωσης
 • Χώρος εργαστηρίου

Πέραν της βασικής εκπαίδευσης στον τομέα που κρίθηκαν ικανά να ειδικευτούν παρέχεται:

 • ψυχιατρική κάλυψη,
 • ψυχολογική στήριξη,
 • κοινωνική μέριμνα,
 • εργοθεραπεία,
 • λογοθεραπεία,
 • ειδική φυσική αγωγή,
 • μουσικοθεραπεία,
 • δραματοθεραπεία
 • και άλλα προγράμματα.

Βασικά προβλήματα

p4

Χώρος Διαλείμματος εργαστηρίων
Ημερήσιας Διαβίωσης

Η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό, οι εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων καθυστερούν και η ιδιωτική πρωτοβουλία (δωρεές – έσοδα από εκδηλώσεις) λόγω της οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί αισθητά με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λειτουργίας και στερείται η δυνατότητα εφαρμογής καινοτομικών προσεγγίσεων αναπτυξιακής μορφής προς τους ωφελούμενους.

Οι δωρητές μας

Πολλοί φορείς μικροί και μεγάλοι, εταιρείες και ιδιώτες, επώνυμοι και ανώνυμοι, εθελοντές προσφέρουν ότι μπορούν και σε αυτούς βασίζεται το Ίδρυμα. Προσφέρουν χρήματα, είδη, τρόφιμα, εργασία.

Στην Αυστρία δημιουργήθηκε ένα δίκτυο με τον τίτλο PAMMAKARISTOS SOS και προχωρούν οι αναδοχές των παιδιών του οικοτροφείου μας.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: