Δραματοθεραπεία

Το Θέατρο, ως συνισταμένη όλων των τεχνών, μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία  στην εκπαίδευση των παιδιών. Στον τομέα της Ειδικής αγωγής οι τεχνικές του θεάτρου που οργανώνονται σε θεατρικό παιχνίδι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, διότι αφενός δρουν ως καταλύτες για την κινητοποίηση των παιδιών και αφετέρου τα ενθαρρύνουν να οργανώσουν το εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Ουσιαστικά το θέατρο, η δραματοποίηση, ο αυτoσχεδιασμός και το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό και νοητική υστέρηση να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες.

 Η συνεχής βίωση του δομημένου θεατρικού παιχνιδιού βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν τις ικανότητες για μάθηση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • Προκαλεί την προσοχή
 • Αναπτύσσει τη μίμηση
 • Δραστηριοποιεί την αντίληψη και αναγνώριση των ερεθισμάτων.
 • Ενισχύει την μνήμη
 • Χτίζει την επαφή με τον γύρο κόσμο
 • Οργανώνει τον  «εαυτό» με το χώρο
 • Αναπτύσσει τη συμβολική κατανόηση
 • Δομεί τον εσωτερικό λόγο
 • Βοηθά στην αναγνώριση και ονομασία αντικειμένων, χώρου, ενεργειών, αισθήσεων, αισθημάτων και καταστάσεων
 • Καλλιεργεί την κατανόηση του εαυτού, στο περιβάλλον και το διαχωρισμό του από τους άλλους.

Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

 • Σωματογνωσίας
 • Αντίληψης χώρου
 • Αντίληψης των αισθήσεων
 • Διαχείρισης συναισθημάτων

Ανάλογα με της δυνατότητές τους όλα τα παιδιά όλων των εκπαιδευτικών μονάδων του ιδρύματος κατατάσσονται στα προγράμματα εκπαίδευσης του Θεατρικού εργαστηρίου.

Έτσι άλλα παιδιά συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι, άλλα στο πρόγραμμα παντομίμας, αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας, και άλλα με μεγαλύτερες δυσκολίες σε προγράμματα  ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως σωματογνωσίας, αυτογνωσίας, προσανατολισμού στο χώρο,  διαχείρισης συναισθημάτων και αντίληψη αισθήσεων μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και μέσα από σύνθετες δραματοποιημένες ασκήσεις- παιχνίδια.

Γίνεται προσπάθεια  στις θεατρικές παραστάσεις να λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά.  Σχεδόν πάντα το καταφέρνουμε και το κάθε παιδί συμμετέχει ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Το ΄Ιδρυμα διαθέτει Χώρο Θέατρου με πολύ μεγάλη σκηνή. Τα μαθήματα της δραματοθεραπείας γίνονται άλλοτε εκεί και άλλοτε στον προαύλιο χώρο ειδικά όταν πρόκειται για θεατρικές παραστάσεις για τη λήξη του σχολικού έτους.

Το σκεπτικό της παρέμβασης είναι ότι κανένα παιδί δεν αποκλείεται από το θέατρο.

Ανάλογα με τις δυνατότητές του κατατάσσεται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Έτσι άλλα παιδιά συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι, άλλα στο πρόγραμμα παντομίμας, αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας, και άλλα με μεγαλύτερες δυσκολίες σε προγράμματα  ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως σωματογνωσίας, αυτογνωσίας, προσανατολισμού στο χώρο  διαχείρισης συναισθημάτων και αντίληψη αισθήσεων μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και  μέσα από σύνθετες δραματοποιημένες ασκήσεις – παιχνίδια.

Γίνεται προσπάθεια  στις θεατρικές παραστάσεις να λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά.  Σχεδόν πάντα το καταφέρνουμε και το κάθε παιδί συμμετέχει ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Αριθμός απασχολούμενων παιδιών:

Στο εργαστήρι θεάτρου εκπαιδεύονται τα παιδιά όλων των δομών του Ιδρύματος.

 • Τα παιδιά του Παιδικού σταθμού
 • Τα παιδιά των τμημάτων ημερήσιας διαβίωσης
 • Τα παιδιά των εργαστηρίων

Αντικείμενο εργασίας – αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνη Θεατρικών παραστάσεων και εκδηλώσεων των παιδιών του Ιδρύματος
 • Εκπαιδεύτρια θεατρικού παιχνιδιού στα τμήματα του Παιδικού Σταθμού και Ημερήσιας Διαβίωσης
 • Εκπαιδεύτρια  θεατρικής παιδείας στα επαγγελματικά εργαστήρια του Ιδρύματος.
 • Εκπαιδεύτρια της θεατρικής ομάδας του Παιδικού Σταθμού
 • Εκπαιδεύτρια της θεατρικής ομάδας των εργαστηρίων
 • Εκπαιδεύτρια παντομίμας, αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας στα τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης.
 • Σκηνοθεσία παραστάσεων
 • Σκηνογραφία παραστάσεων
 •  Κοστούμια Παραστάσεων
 • Μουσική Επιμέλεια και ηχογράφηση παραστάσεων
 • Συγγραφή θεατρικών έργων για τις παραστάσεις των παιδιών του Ιδρύματος.

Διασκευή έργων ή παραμυθιών και προσαρμογή τους προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: