Συμβουλευτική

Το Ίδρυμα για το παιδί « Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», λαμβάνοντας πάντα υπόψη πως η οικογένεια αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του παιδιού με δυσκολίες, οργανώνει και πραγματοποιεί συμβουλευτικές συνεδρίες με τους γονείς, με σκοπό την στήριξή τους, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατανόηση των αναπτυξιακών αναγκών  των παιδιών τους, την διερεύνηση των συναισθημάτων τους, την κουλτούρα τους και τέλος τον σχεδιασμό από κοινού (Ιδρύματος και οικογένειας) στόχων για την καλύτερη εκπαίδευση και εξέλιξη  του παιδιού τους.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: