ΝΕΑ

Νέα Μάκρη, 24 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. πρωτ. 1450

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Την από 21-12-12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά την υπ’ αριθμ 28 συνεδρίαση του.
 3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 4. Για τις ανάγκες της ολοκληρωμένης τοπικής δράσης για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου, μαζί ενάντια στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλοποίηση της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 : «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 600 ώρες συμβουλευτικής για την δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις κάτωθι ειδικότητες:

 1. Ψυχολόγο
 2. Κοινωνικό λειτουργό

Προσόντα

 1. Πτυχίο
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 3. Προϋπηρεσία στον τομέα της συμβουλευτικής ειδικών ομάδων ατόμων με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /απειλούμενα από φτώχεια
 4. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

600 ώρες συμβουλευτικής για την δράση 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις κάτωθι ειδικότητες:

 1. Ψυχολόγο
 2. Σύμβουλο επιχειρήσεων
 3. Διαχειριστή ανθρώπινων πόρων
 4. Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού – αγορά εργασίας

 Προσόντα

1.   Πτυχίο

2.   Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

3.   Προϋπηρεσία στον τομέα της αγοράς εργασίας ειδικών ομάδων ατόμων με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας /απειλούμενα από φτώχεια

4.   Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Για την κάλυψη των παραπάνω ωρών ανά δράση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πλέον του ενός υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Αίτηση
 • Τίτλο σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 

 

____________________

 

 

«Τα παιδιά, οι εργαζόμενοι και οι φίλοι του Ιδρύματος για το παιδί » Η Παμμακάριστος»

σας προσκαλούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012 στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα απο τις 9:00 π.μ εως 9:00 μ.μ.

Στο bazaar μας θα βρείτε:

– κατασκευές από τα επαγγελματικά εργαστήρια (Κεραμικής, Σίτισης, Υφαντικής, Χειροτεχνίας και Ψυχρής Κεραμικής) και των τεσσάρων ημερησίων διαβιώσεων.

– χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τους μικρούς μας μαθητές του παιδικού σταθμού.

– προσφορές φίλων σε είδη σπιτιού -βιβλία-παιχνίδια- κοσμήματα-ποτά.

– μια μεγάλη συλλογή νυφικών και βραδινών φορεμάτων -προσφοράς φίλων του Ιδρύματος.

Ελάτε να  ενισχύσετε το φιλανθρωπικό σκοπό μας, για να κρατήσουμε ζωντανό ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο….. όπως οι υπηρεσίες του Ιδρύματός μας.»

_______________________________________________________

Τα ονόματα των υποψηφίων που επιλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις για πρόσληψη στο Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

Για τον Παιδικό Σταθμό: Αθηνά – Γεωργία Καψοκαβάδη  και Αντωνία Τσατσαμπά

Για το Οικοτροφείο: Ευαγγελία Παπαδήμα και Βασιλική Καλογεροπούλου

Για το εργαστήριο Ημερήσιας Διαβίωσης: Μαρία Γώγου

_____________________________________________________________

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

_____________________________________________________

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».
 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Θέμα 4ο) κατά την 25η Συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012
 4. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης του γυμναστή

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης .

Προσόντα διορισμού:

 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. τμήματος με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τομείς εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία κατά προτίμηση με άτομα με νοητική καθυστέρηση ή αυτισμό.
 3. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Αίτηση
 • Τίτλο σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Φίλιππο Κελεμένη.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππίνη Καρανικόλα

_____________________________________________________

Νέα Μάκρη, 9 Ιουλίου 2012

Αριθ. πρωτ. 727

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».
 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Θέμα 4ο) κατά την 25η Συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012
 4. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης νηπιαγωγού στον Παιδικό Σταθμό του Ιδρύματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσόντα διορισμού:

 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. τμήματος ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών
 3. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής ή γαλλικής), που αποδεικνύεται με προσκόμιση αντίστοιχων τίτλων.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Αίτηση
 • Τίτλο σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά εμπειρίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Φίλιππο Κελεμένη.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππίνη Καρανικόλα

__________________________________________

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».
 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Θέμα 4ο) κατά την 25η Συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012
 4. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης του ειδικού παιδαγωγού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού παιδαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσόντα διορισμού:

 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τμήματος με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τομείς εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία κατά προτίμηση με άτομα με νοητική καθυστέρηση ή αυτισμό.
 3. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής ή γαλλικής), που αποδεικνύεται με προσκόμιση αντίστοιχων τίτλων.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 5. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 6. Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα θα αξιολογηθούν αιτήσεις ψυχολόγων – κοινωνικών λειτουργών με εμπειρία στην ειδική αγωγή

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Αίτηση
 • Τίτλο σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του

Το ωράριο εργασίας καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Φίλιππο Κελεμένη.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππίνη Καρανικόλα

———————————————————————————–

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄όψιν :

Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).

 1. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»
 2. Τον Κανονισμό του Οικοτροφείου αρ.2 παρ.2 (Μόνιμο Προσωπικό)
 3. Την απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Την άμεση ανάγκη αντικατάστασης της παιδαγωγού για την σωστή λειτουργία του Οικοτροφείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας θέσης κλάδου ειδικού παιδαγωγού κατηγορίας ΔΕ ή ΙΕΚ για το οικοτροφείο (θηλέων) του Ιδρύματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση και κυλιόμενο ωράριο που λειτουργεί ανελλιπώς όλο το χρόνο.

Προσόντα διορισμού:

 1. Πτυχίο ΔΕ ή ΙΕΚ  ειδικού παιδαγωγού ή άλλης εντασσόμενης στην ειδική αγωγή ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο Ιδρύματος της αλλοδαπής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτό το προσόν απολυτήριο τίτλο Λυκείου.
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 3. Εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 31η Αυγούστου 2012 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Τίτλο σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του (εντοπιότητα,κ.λπ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά τους επί πλέον :

 • Αποδεικτικά στοιχεία σπουδών επιμόρφωσης ή προϋπηρεσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής.
 • Αποδεικτικά στοιχεία για γνώση ξένης γλώσσας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία για γνώση Η/Υ
 • Αποδεικτικά στοιχεία, αν οι ίδιοι, αδέλφια ή γονείς τους είναι άτομα με αναπηρία.

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Φίλιππο Κελεμένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππίνη Καρανικόλα

Advertisements