Ειδικός Παιδαγωγός

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στο ίδρυμα  είναι πολύπλευρος σε ένα πλαίσιο κλειστής περίθαλψης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Κύρια συμβολή του, είναι η αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και όλων των συνοδών προβλημάτων κυρίως των προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν από  αυτές. Τα σύνθετα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές επηρεάζουν όλους τους τομείς τις ανάπτυξής τους και παρεμποδίζουν την φυσιολογική τους ανάπτυξη σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Έτσι ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στο ίδρυμα δεν εστιάζει απλά και μόνο  στην μαθησιακή δυσκολία που αφορά στην κατάκτηση εκπαιδευτικών γνώσεων, αλλά το πιο σημαντικό μέρος της εργασίας του επικεντρώνεται στην εκμάθηση και άσκηση από των πλέων απλών καθημερινών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης μέχρι και των πιο σύνθετων κοινωνικών δεξιοτήτων  που θα τα οδηγήσει στην κατά το δυνατόν πιο ομαλή επαγγελματική  και κοινωνική ένταξη.

Για παράδειγμα στο πλαίσιο του ιδρύματος στόχος του ειδικού παιδαγωγού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν ένα βασικό επίπεδο ωριμότητας έτσι ώστε να είναι ικανά να φροντίζουν τον εαυτό τους στις καθημερινές δραστηριότητες ζωής (σίτιση, καθαριότητα, ντύσιμο, φροντίδα προσωπικού χώρου κ.λ.π.) αλλά και την κοινωνικοποίηση τους με άσκηση δεξιοτήτων που αφορούν στην εκμάθηση κοινωνικών κανόνων όπως «τι επιτρέπεται και τι όχι», πως εκφράζω αυτό που θέλω ,πως ζητώ βοήθεια, πως δημιουργώ φιλίες κ.λπ.

Παράλληλα με αυτά ασχολείται και με το κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης φροντίζοντας την απόκτηση γνώσεων και κυρίως ανάγνωσης γραφής μαθηματικών εγνοιών και γενικών ειδικών γνώσεων σύμφωνα με το γνωσιακό δυναμικό κάθε παιδιού.

Έτσι για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών καταρτίζει, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα που βασίζονται κυρίως σε πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο οπτικούς εναλλακτικούς τρόπους για την επικοινωνία  και την μάθηση.

Τα σύνθετα και σύμπλοκα προβλήματα των παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή απαιτούν μόνιμη και συστηματική συνεργασία με όλες τις ειδικότητες της ιατροπαιδαγωκής ομάδας  για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου αποκαταστασιακού προγράμματος του παιδιού.

Οικοτροφείο

Το οικοτροφείο του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος»  φιλοξενεί 25 κορίτσια ηλικίας από 9 έως 30 ετών.

Από το ιατρικό ιστορικό τα παιδιά παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός στο φάσμα που παρουσιάζει και νοητική υστέρηση καθώς και  παιδιά με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση, Στο επίπεδο λειτουργικότητας όλα τα παιδιά αυτοεξυπηρετούνται στο επίπεδο προσωπικής υγιεινής (τουαλέτα) άλλα παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών σε όλες τις δραστηριότητες Κ.Θ.Ζ. με αλλά παιδιά να χρειάζονται συνεχή και πολλή υποστήριξη και άλλα λιγότερη.

Τα παιδιά διαμένουν όλα μαζί σε έναν χώρο που διαθέτει 8 δωμάτια και ένα καθιστικό. Λόγω του μεγάλου αριθμού των  παιδιών αυτά σιτίζονται σε άλλο όροφο στη μεγάλη τραπεζαρία του ιδρύματος. Σε κάθε δωμάτιο διαμένουν από 1 έως 5 παιδιά.

Το οικοτροφείο απασχολεί 3 παιδαγωγούς (ειδικευμένο προσωπικό)

Καθημερινά όλα τα παιδιά φεύγουν το πρωί για να παρακολουθήσουν κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος (ειδικό δημοτικό, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εργαστήρια) που φιλοξενούνται  στο χώρο του ιδρύματος. Μετά τη λήξη των μαθημάτων τους τα παιδιά επιστρέφουν στο οικοτροφείο. Το απόγευμα συνεχίζονται δραστηριότητες όπως  γυμναστική ομάδες κοινωνικοποίησης μελέτη των κοριτσιών του δημοτικού κ.λ.π.

Τα ιδιαιτέρα προβλήματα των παιδιών απαιτούν σταθερό πρόγραμμα και σταθερά πρόσωπα αναφοράς. Επειδή τα σχολεία και το οικοτροφείο βρίσκονται στον ίδιο χώρο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γίνονται εμπλοκές ανάμεσα στα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Τα παιδιά θα πρέπει σαφώς να ξεχωρίζουν πότε είναι στο σχολείο και πότε στο σπίτι τους.

Όπως αναφέρθηκε η αυτοεξυπηρέτηση και η  κοινωνικοποίηση είναι δύο τομείς όπου τα παιδιά έχουν σοβαρότατες δυσκολίες. Η άσκηση βέβαια αρχίζει στο οικοτροφείο αλλά πρέπει να συνεχίζεται και με συχνή επαφή με την κοινότητα.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: